GENIUS LOCI

Een gewoonte van de Romeinen was om het specifieke van een gebouw of landschap te ervaren, ze zochten naar de Genius Loci, de geest van een plek.

The old Romans had a habit of experiencing ‘that specific something’ about a building or landscape, looking for the Genius Loci, the spirit of a place.

30×24 cm