KAIROS

De beleving van tijd. ‘Echte’ tijd (Chronos) bestaat slechts als gegeven, daar is elke seconde even lang. Ik zoek de momenten waar tijd verwart, met titels als ‘The impossible awareness of falling asleep’, ‘Losing a dream in waking up’, en ‘The past is always present’.

Niets zo ontroerend als de tijd, niets zo onbetrouwbaar als het geheugen.

The experience of time. ‘Real’ time (Chronos) exists only as a concept, where every second has the same duration. I search for moments when time is confused, with titles such as ‘The impossible awareness of falling asleep’, ‘Losing a dream in waking up’, and ‘The past is always present’.

Nothing is as moving as time, nothing as unreliable as memory.

180×120 cm

170×70 cm

140×100 cm

120×120 cm

100×100 cm

105×50 cm

70×50 cm

70X70 cm

48X30 cm