OVER | ABOUT

Mijn opa was timmerman, maar in zijn hart vooral kunstenaar; elk vrij uur zat hij te schilderen en maakte hij houtsnijwerk. In de oorlog schilderde hij boerderijen van rijke boeren in ruil voor voedsel. Toen zijn witte verf opraakte, gebruikte hij tandpasta. Hij heeft niet meer meegemaakt dat ik werd toegelaten op de kunstacademie.

Vele jaren later had ik een ‘painters block’. Ik vond de oude, doorleefde beitels van mijn opa. Dat was het begin van mijn eigen werkwijze. Ik ging in gedachten terug naar wat ik als kind nou echt fijn vond: een vel vol wascokleurtjes, zwarte verf erover en dan krassen. Elke verflaag heeft een eigen schoonheid die weer bedekt wordt. Met de beitels kan ik naar alle lagen om ze bloot te leggen terwijl het bedekte, het mysterie, groeit.

Opleiding: Koninklijke academie voor Beeldende Kunsten Den Haag 1985

Werkend lid van Stroom Den Haag, Pulchri Studio, Kunstenaars in het Statenkwartier en Kunst op Scheveningen

Verkoop vanaf atelier, welkom op afspraak

My grandfather was a carpenter, but an artist at heart; he spent every free hour painting or carving wood. During the war, he painted the farms of rich farmers, in exchange for food. When he ran out of white paint, he used tooth paste. He didn’t live to see me get accepted at the art academy. 

Many years later, I had a ‘painters block’. I found my grandfather’s old, worn set of chisels. That was the beginning of my own method. My thoughts returned to what I truly enjoyed as a child: black paint over a sheet filled with colours in crayon, and then etching. Each layer of paint has a beauty of its own, which is then covered. The chisels allow me to access and bare each layer, whilst that which is covered, the mystery, grows.

Training: Royal Academy of Art, The Hague 1985

Active member of Stroom Den Haag, Pulchri Studio, Kunstenaars in het Statenkwartier and Kunst op Scheveningen

Sales from atelier, you’re welcome to make an appointment